För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

Health Care minister svarar om mödravård under sommaren i parlamentet den 26 maj

of Health and Human Services ent Høie (höger) kan inte tala med abyverden om mödravård under sommaren eftersom han kommer att svara på frågan i parlamentet nästa torsdag.

abyverden har inte lyckats få en kommentar från Høie om huruvida fodret är tillräckligt bra på norska födelseplatser i sommar. Orsaken från hälso- och sjukvårdsministeriets grund är att ministern bör först kommentera frågan i Stortinget.

Det är Trine Skei Grande (vänster), som i april bad sjukvårdsminister förklara planer för sommaren på födelse av

Födelse- Care är en av många tjänster i vårt hälso- och sjukvårdssystem som spelar en nyckelroll i människors känsla av trygghet. Forskning visar att moderskap och omvårdnad är av avgörande betydelse för barns utveckling och för utvecklingen av relationen mellan föräldrar och barn. I de större städerna i detta land finns det många mödrar som tyvärr inte når sjukhuset när de föder barn, på grund av brist på utrymme och avvisande, och det finns många mödrar som varken talar norska eller som känner den norska födelse och eftervård. Fulla sjukhus och missförstånd i barnkammaren bidrar inte till att ge den säkerhet och vård de behöver.

Vilken strategi har ministern mödravård i de stora städerna bör ha så hög kvalitet som möjligt och att födslar som planeras på sjukhuset, faktiskt händer på sjukhuset?

Frågan finns på Stortingets hemsida

Svaret är därför på hälso- och sjukvårdsområdet ent Høie i stortan torsdagen den 26 maj.

ADVERT

Mest populära