För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Bebis

Det kommer att finnas två dagisinspelningar

Det första steget mot tvååriga dagisinspelningar sker redan nästa år om förslag till statsbudgeten ses över. Men det kan fortfarande ta år innan det blir verklighet. Den goda nyheten är att barnen som föddes i september eller oktober i år kan hävda en dagisplats till nästa höst.

Idag presenterade finansminister Sigbjørn Johnsen förslag till statsbudgeten för 2014. De tre kommande veckorna kommer den nya regeringen med rna Solberg att vara ledande innan de presenterar sin alternativa budget. Det kan innebära att det kommer att ändras i vissa budgetposter.

 Hur får man en bra dagis start

Vem är en dagis för ett år gammal?

Här är de viktigaste punkterna om daghem:Det finns 241 miljoner kronor för skapandet av 2900 nya daghem. Det finns ungefär 1/3 av antalet nya platser som måste vara på plats innan det är möjligt att öka till två årliga dagisintag. Det kommer med andra ord att ta några år innan den andra inspelningen blir verklighet. egeringen kommer att spendera tid för att ge kommunerna tid att planera nya platser och rekrytera kompetent personal så att ökningen inte går utöver förskolor. Vissa kommuner har redan mer än en årlig uppväxt av barnomsorg, och det verkar som att utbildningsdepartementet är positivt.År 2012 hade 90 procent 1 till 5-åringar en dagis. Ökningen de senaste åren handlar mer om den tid som spenderas i daghem på de som tidigare haft deltid än nya platser. Åtta av tio ettåringar går till dagis, men färre än ett år efter 31 augusti i dagis i 2012 än 2011. n total av 97, 6 procent av de femåringar går till dagis.

- Det är en utmaning att barn utan rätt att placera kan vänta länge innan de får dagisutrymme, skriver utbildningsdepartementet i statsbudgeten.Utbildningsdepartementet skickar nu fram ett förslag om att barnen som är ett år i september och oktober nästa år kommer att ha rätt till vårdrum från och med hösten.

 Karoline väntar på dagisplats

Ingen dagisplats? På så sätt har du råd att vara hemma.I budgeten är det högsta priset för föräldrapenning i förskolan satt till 2360 kr. Det är 30 kronor mer än i år. I praktiken innebär det att det maximala priset har varit på samma nivå sedan 2005.egeringen medger att det saknas pedagoger och formella färdigheter hos många assistenter i dagis. Därför kommer det att avsättas 160 miljoner kronor för kompetenshöjning i daghem. Det är 40 miljoner mer än förra året.

Statistiken från Statistiska centralbyrån visar att förskolorna saknar 4012 förskolelärare med godkänd utbildning. Under 2012 var 12, 5 procent av styrelserna och de pedagogiska ledarna utan godkänd utbildning.

 Hoppas att födas före barndomsperiodenegeringen vill öka andelen sysselsatta i dagis till 20 procent. Det är ännu en bit innan målet nås. År 2012 var 8, 5 procent av de anställda i förskolor män.Privata förskolor kommer att få fler statliga bidrag för att öka vuxetätheten och bättre löne- och arbetsvillkor.

Källa: Statens budget. com

ADVERT

Mest populära