För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Födelse

Onödigt många startade

u när de flesta födelseplatsar använder Hälsodirektoratets rekommendationer för övertidskontroll på dag sju och uppstart före dag 11 via post, började antalet födelser öka. Det har ett pris.

- Uppstart är bra när det behövs och det ger oss ett viktigt tillfälle att ingripa vid behov. Men du blir vanligtvis lättare när din födsel börjar spontant, säger agna.

I juli 2011 fanns det nya rekommendationer för övertidsbedömning och inledande av gravida kvinnor i övertid. De flesta födelseplatsar har implementerat dessa. Därför har alla gravida kvinnor i kontroll i på dag sju efter förfallodagen där det bedöms om födseln ska startas, eller om du ska se det på det sätt några dagar. Gravid bör startas före dag 11 efter uppsägning enligt rekommendationerna.

- Det betyder att fler människor kommer igång nu än tidigare, säger agna.

 nligt Medicinsk födelsekontroll startades 17,5 procent av födelsen 2010. agna anser att det finns goda skäl att tro att siffrorna för 2011 och 2012 kommer att bli högre efter det att de nya rekommendationerna infördes.

- Jag tror att vi nu är upp till 20 procent vid Stavanger Universitetssjukhus. Och jag kan inte förstå det som är nödvändigt. Vi blandar oss tillräckligt i en del ström där kvinnorna kunde ha gått lite längre gravid och föda hade därmed en större chans att komma igång av sig själva, säger hon.

Läs också: - Pyton att börja födas

Liksom många andra i yrkesgrupperna är hon skeptisk till hur rekommendationerna kom fram. Traditionellt har hälsovårdsdepartementet inte inkluderat sådana. Det råder tvekan om huruvida dessa råd är grundligt grundade och korrekta.

 Trots agna är mycket positiva till övertid bedömning på sjukhuset på dag sju, så hon tror att det inte är säkert att initiera en sådan kort tid efter förfallodagen är att föredra.

- Vi vet inte säkert när korsningen är korrekt för att initiera kvinnor i övertid. Och jag förstår de som är rädda för komplikationer med barnet när de går långt över tiden. Komplikationer som kanske hade undvikits om födseln hade börjat. Men det har ett pris. Vi är nog lite för angelägna, säger agna.

För startade födelser krävs mer av både resurser och kvinnans kropp.

- Vi föder födseln innan kroppen är klar. Det kommer att finnas en mer övervakad födelse och det kommer att finnas fler kejsarsnitt, sugkoppar eller tang än de där födseln börjar. Och är färre som får en mycket bra födelse erfarenhet, säger hon.

Läs om kejsarsnittet

Dessutom tar födelsen ofta längre medan det krävs mer övervakning av barnmorskor och läkare.

 ågon vill komma igång eftersom de vill ha kontroll. Vissa tror också att det verkar som om det är så kontrollerat.

- n initierad födelsen är mycket kontrolleras och övervakas, kan vi styra processen i stor utsträckning, och kan sluta födelse instrument- eller operativt om det blir nödvändigt. I västra länder är det säkert att komma igång. Men där det är möjligt vill vi spara kvinnan för onödigt ingrepp, säger barnmorska agna.

Om allt ser bra ut på övertid kontroll på dag sju, bör det finnas något i vägen för att ge din kropp några extra dagar att komma igång. Ändå initieras många både på dag sju, åtta och nio efter sikt.

- Du kan vara gravid med denna effekt. Dina önskemål ingår också i bedömningen. Så länge som barnet är bra kan du vänta till dag 11, säger hon.

I praktiken börjar de flesta kvinnor åtta till tio över terminen vid Stavanger Universitetssjukhus. Varför vet inte agna säkert.

Läs också: 10 snabbstart av födelse

- Men många kvinnor vill komma igång. De hyr och möter barnet i magen. Men läkarna gör tillräckligt med kvinnorna en dyrkan genom att låta deras önskan väga tungt, säger hon.

arnmorska agna säger att om det var så enkelt och lätt att börja födseln, så många människor har intrycket, skulle de alla börja arbeta i vecka 38 eftersom barnet kommer att bli gjort.

- Men här har vi ett viktigt informationsjobb att göra. För att börja födelsen är inte bara-bara.

Stavanger Universitetssjukhus samlar nu data om födelsen började få en översikt över vad förändringen 2011 har för utfallet av födelsen.

Jordmor agna förklarar hur en initierad födelse äger rum.

Läs allt om födelse

Läs alla födelseshistorier

ADVERT

Mest populära